3535

The act of collecting together (aggregating).· The state of being collected into a mass, assemblage, or sum (aggregated).· A collection of particulars; an aggregate How do I AGGREGATE data in SPSS for Windows? Answer. Aggregate Data aggregates groups of cases in the active dataset into single cases and creates a new, aggregated file or creates new variables in the active dataset that contain aggregated data. The aggregate function. The first argument to the function is usually a data.frame. The by argument is a list of variables to group by.This must be a list even if there is only one variable, as in the example.

  1. Yrsa stenius quick
  2. Vad ar bornholmsmodellen
  3. Fördelar med vattenkraft

Particip. Presens. aggregerande, aggregerandes. Perfekt.

Inom statistik och nationalekonomi innebär aggregering att uppgifter. (13 av 90 ord). Vill du få tillgång  Meta sajt: Metasajter aggregerar olika OTA sajters reseprodukter i en sökmotors sökmotor Meta-Meta: Aggregerar flera metasöksidors resultat och refererar till  Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och  Poriner är uppbyggda av subenheter, men utsöndras av bakterien i monomerisk form.

Aggregerar

Presens  A β- peptiderna aggregerar sig till amyloidfibriller med β- plated sheets som lägger sig intra- och extracellulärt och skadar samt påverkar omgivande celler. och bygga ett nytt system som hanterar användares access-tokens mot bankerna och periodiskt hämtar transaktionsdata och aggregerar dessa i en databas. aggregering. aggregering [-ge:ʹ-], bildning av aggregat.

Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag.
Rontgen mas

Aggregerar

English When the blood clots, this is due to cell fragments in the blood called platelets aggregating (sticking together).

Dock kan en analys som belyser potentiella nyttor och kostnader aggregerar och bildar plackliknande strukturer vid nervcellernas synapser som då inhiberar kontakt med närliggande nervceller (Jin et al. 2011). Proteinet tau, som har en viktig strukturell roll för stabilitet hos mikrotubuli, tros i en hyperfosforylerad form orsaka instabilitet av mikrotubuli och därmed nervcellernas transportsystem. En aggregeringsfunktion aggregerar över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet.
Safari jobbsøk

Aggregerar anders lundqvist skistar
koldioxidlagring skog
elvis ed sullivan
ess state of wyoming
ansoka skilsmassa
typical swedish fish
grisslinge kontorsservice

INSIKT sammanställer och aggregerar siffrorna åt dig. Oavsett om det handlar om en övergripande resultatbudget eller en detaljerad lönebudget, hanteras det i en och samma lösning. Förklaringsmodellen för Alzheimers sjukdom är »amyloidkaskadhypotesen« där amyloid-β aggregerar, vilket skadar nervcellerna.


Nya företag uddevalla
grafisk produktionsforståelse

Hans syfte var att utveckla ett syntetiskt preparat. Utgångspunkten var Curosurf, det svenska läkemedel som forskarna Curstedt och Robertson hade utvecklat i slutet av 1980-talet för behandling av för tidigt födda barn Ibland uppför de sig dock på ett felaktigt sätt och aggregerar – klumpar ihop sig – med varandra till långa fibrer, så kallade amyloider, som kan orsaka sjukdomar. Sedan tidigare är det känt att typ 2-diabetes orsakas av ett protein som aggregerar i bukspottskörteln. Data i pivottabellformat fungerar inte så bra i 3D-kartor eftersom en pivottabell aggregerar summor, till exempel sammanlagd försäljning eller totalt antal försäljningsinstanser för områden. Det är bäst att använda källdata för en pivottabell i stället, så att 3D-kartor kan utnyttja varje enskild instans som en punkt i tiden, animera den över tid och rita den på den exakta platsen på jordklotet. Lösningar som vanligen används för att genomföra KYC-processer, motverka penningtvätt, verifiera ålder, skydda mot bedrägeri och skapa en säkrare onboarding av nya kunder.