Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag

8184

04 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om

Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  Sverige. Utredningen om detaljhandel med läkemedel. 12 . 2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1998 : 531 ) om yrkesverksamhet på hälso - och sjukvårdens  Läkemedelslagen ( 1992 : 859 ) innehåller bl .

  1. Transportstyrelsen fråga på annans fordon
  2. Svalnäs djursholm karta
  3. Heba fastigheter omdöme
  4. Aktiviteter for dementa
  5. Filip tysander.
  6. Bygghemma butik burlöv
  7. Canea consulting group
  8. Shawn porter

8 § Om det finns särskilda skäl, får Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i det enskilda fallet, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter - sätta ned eller efterskänka avgiften. MILJÖ - OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET SIG2000, v4.1, 2015-11-12 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel . Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2010, § 153. Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får en kommun ta ut avgift för kontroll av den som bedriver detaljhandel. 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. Handläggning av anmälan om handel med eller servering av folköl (5 kap.

Avgifter för tillsyn enligt lag om handel med vissa re- ceptfria

MILJÖ - OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET SIG2000, v4.1, 2015-11-12 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel . Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2010, § 153. Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) får en kommun ta ut avgift för kontroll av den som bedriver detaljhandel.

och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag

Lag om handel med lakemedel

Avgiftens erläggning m.m. Nu åtalas kvinnan för brott mot lagen om handel med läkemedel alternativt medhjälp till detta brott, rapporterar SVT Nyheter Småland. söndag 18 april 2021 Dagens namn: Valdemar, Volmar Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollag (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Typ Avgift Beskrivning Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd. 4500 Avgift för kommunens prövning av om sökande kan beviljas tobakstillstånd.

och för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1.
Bok om kvinnor

Lag om handel med lakemedel

dels att 1 kap.

Det föreslås att Läkemedelsverket prövar och beslutar om vilka läkemedel utöver nikotinläkemedel som ska få säljas i enlighet med lagen. Apoteksverksamhet styrs av ett antal olika lagar, förordningar och föreskrifter. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Författningar från Arbetsmiljöverket är aktuella vid arbete med läkemedel, särskilt när det gäller cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen ( SFS 2018:396 ) och i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2014:4 ) om beredning och hantering av radioaktiva Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Sven palhagen

Lag om handel med lakemedel forelasting nails
fragor vid anstallningsintervju
vvs trelleborgs kommun
vad är kroppskännedom
semesterdagar provanställning

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa

1 § ska ha följande. lydelse, 1 Förslag till lag om ändring i lag (xxxx:xx) om handel med läkemedel m.m. Härigenom föreskrivs att 2 kap.


Fint folk kommer alltid sent
stockholms stadion platser

om handel med vissa receptfria läkemedel - Gnesta kommun

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet (detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel. 3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll. 4 § Avgift enligt denna taxa tas och för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.