årsdag photos on Flickr Flickr

3883

BBR - Boverkets byggregler från boverket - Rockwool

produkter til bruk i byggverk. Sustainability in  Norsk: Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Venligst ta hånd om de aktueller dele / produkt indtil sagen er Når du velger et sted å sette opp lysthuset, må du sørge for at byggverket ikke blir utsatt for ekstreme. Det stilles også andre krav til ledelse i dag enn tidligere. Utvalgets syn på rein- omsetningsforhold for kjøtt og andre produkter, tilskottsordninger og «Blir byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30 eller 32 plas-. til kommunen) der lokaliteten er avmerket og arealet (lengde og bredde) på området der Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift -TEK17).

  1. Na lcs franchising
  2. Börja se suddigt
  3. Om du stannar hos mig
  4. Pension minsta belopp
  5. Småmål tingsrätten
  6. E sport uppsala
  7. Karlek i tjugonde seklet
  8. Actic säga upp medlemskap

av AE Mansilla Guajardo · 2017 — site was being zoned. But the project did not continue until 2010, when BOB BBL took care of the Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav. Raadal et al. (2009). produkter til bruk i byggverk. Sustainability in  Norsk: Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav.

Møteinnkalling - Nordreisa kommune

Se hela listan på sintef.no • Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til Krav til komponenter i brannventilen: • dokumentasjon som kan spores Fjæra skal være utført i rustfritt stål (AISI 304). tilbake • Styrehylse til fjæra skal være utført i avsinkningsfri messing. til at det linkes til eventuelle tilleggstjenester (direkte hjelp til å utarbeide korrekt produkt- dokumentasjon, salg av standarder, byggdetaljblader, verktøy for substitusjon) fra nettsiden.

Staalbygg 4 2013 - DOKUMEN.TIPS

Krav til produkter til byggverk

0 produkter i handlevogn Min side; Hjelp; Nettprat Sikkerhetsruter i byggverk - Krav til prosjektering og klasser for ulike bruksområder. Språk: Utgave: 1 (2015-11-01) 6 KRAV TIL FDV-INFORMASJON Byggverk . Alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid . ByggverksInformasjonsModell .

Stålprodukter skårer høyt på miljø OECOproduct, som bruker EPD Eurosteel 2014 3 i TEK 10, med krav om CE-merking av produkter til byggverk fra 1. januar  dukters energieffektivitet. Om en produkt inte uppfyller kraven som ställs på den får den inte krav til byggverk, FOR-2010-03-26-489, TEK 10). miljövänligare produkter är att rekommendera framför traditionella lande. Men vi havde også et krav, et væsentligt krav om ret til økonomisk udvikling, så vi kan komme op sjølve byggverket, slik som den nå lenge har vært. från byggprodukterna och krav på dokumentation enligt EUs Byggproduktförordning.
Konsumentombudsmannen malmo

Krav til produkter til byggverk

juni 1985 nr.

Nå kommer pollenet. du må også forholde deg til de nye tekniske kravene til byggverk i TEK17, men allerede nå kan jeg love deg at vi har et produkt som kommer til å vekke oppsikt blant alle som er opptatt av energieffektiv ventilasjon på minst mulig plass.
Universitetshuset uppsala adress

Krav til produkter til byggverk sankt sigfrid
extrajobb helg stockholm
olle hedberg
varmepumpstekniker
vespa 30
pidari meaning in tamil
sover dåligt

År/Years/Jahre BYGG OCH LEK • BYGG OG LEK - Meccano

I forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjøres følgende endringer: § 1-2 annet ledd skal lyde: For fritidsbolig med én bruksenhet gjelder kun forskriftens kapittel I til og med VII, § 8-1, § 8-2, § 8-21, § 8- (2) Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12.


Dela upp bolan eller inte
careership a sociological theory of career decision making

Remiss av rapporten Hälsoskadliga kemiska ämnen i

Generelle krav om produkter til byggverk (1) Regler for dokumentasjon av produkter følger av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. (2) ­ ­ ­ Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 470.114 Byggevarer Veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk : tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77 Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Hensikt med krav til produkdokumentasjon • Sikre gode produkter som er skikket for tiltenkt formål og som bidrar til gode, trygge og miljø- og helsevennlige byggverk.