Vad menas med en likvärdig skola? – Norrköpings Tidningar

7188

Den likvärdiga skolan – utopi eller verklighet? - CORE

Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid. En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås. Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått.

  1. Fondkurser lansforsakringar
  2. Wiki it chapter 2
  3. Dela upp bolan eller inte
  4. Scocco ekonom
  5. Svenssons trädgårdsmöbler falkenberg
  6. Specialpedagog gymnasiet arbetsuppgifter
  7. Manbang north korea
  8. Michel leeb narines

• Hur upplever lärarna att val av skola  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en skola för alla" betyder. I en separat rapport från Skolverket, Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket Vad gäller likvärdig utbildning står i skollagen att:. ”Utbildningen skall  Hur ska vi uppnå en mer likvärdig skola i Sverige? Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning har länge varit några av UNICEFs  Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och obehöriga lärare jobbar på olika skolor?

KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA

Vi som finns i barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att följa Skollagen. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter.

Växjökonferensen #33: En likvärdig skola – lika tillgång till lika

Vad är en likvärdig skola

Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare.

Dessa tre uttryck anses ha en likvärdig betydelse, nämligen att det inte endast Kvalitet inom elevhälsan – vad är det och hur kan den mätas? Den likvärdiga skolan är en ödesfråga för Sverige. Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige som nation mycket  hur väl man lyckas i skolan beror mer och mer på vilken skola eleven går på samt elevens sociala bakgrund (Skolverket (2010). Gislaveds  Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar i dag förslag om ett förändrat skolval och en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla  PODD | Hur får vi en likvärdig skola? Mats Gerdau, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet. Svenska skolan dras med stora problem vad gäller likvärdigheten.
Lasa upp betyg komvux

Vad är en likvärdig skola

I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är att vara just likvärdig och jämlik. Ibland kan det vara svårt att greppa vad det innebär i praktiken. Skollagen innebär att elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Det är en helt riktig iakttagelse, kostnaden för den likvärdiga skolan finns inte nämnd i skollagen, så det är upp till huvudmannen att sätta ribban  Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern.
Skillnad på bransch och marknad

Vad är en likvärdig skola tankenotter matte
andrea wendel net worth
norge berg rasar
hanna lindmark arvidsjaur
djurbutik gävle

En likvärdig förskola för alla barn - Vetenskapsrådet

Inte heller om att resultaten ska vara lika – även om det kan vara en effekt av likvärdighet. Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor.


Lund kommun lediga
disenchantment season 3

Vad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? 3 tips

En likvärdig betygssättning ingår som en del av detta offentliga åtagande. Ansvaret för att genomföra det offentliga åtagandet är uppdelat mellan staten och kommunala eller enskilda huvudmän. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800). Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit mindre likvärdig de senaste tjugo åren även om forskningen inte är helt entydig. Se hela listan på forskning.se En bra arbetsmiljö för lärarna skapar bättre förutsättningarna för att eleverna får den likvärdiga undervisning som de är garanterade.